Zlatna maka – istorijat i poreklo

Peruanska Maka – (Lepidium meyenii) je koren sličan rotkvici, koja je visoko cenjen dijetetski proizvod i koristi se kao prirodni lek. Maka pomaže u regulisanju i kontroli normalnog funkcionisanja organizma i pruža brojne zdravstvene blagodeti.

Maka je izvorno iz Perua i uspeva na visokim platoima Anda, na nadmorskim visinama preko 4.000 metara. U celom svetu, ona je jedina poznata kultivisana biljka za ljudsku ishranu, koja raste na toj nadmorskoj visini. Odlična otpornost na niske temperature i visoka UV otpornost, omogućili su maki da uspeva u tako surovim uslovima, zbog čega i poseduje svoje specifične osobine.

Svetsku afirmaciju maka je dobila zahvaljujući naučnom radu peruanskog biologa, Dr. Gloria Chacon de Popovici.

Dr. Gloria Chacon de Popovici:

“Čast mi je što sam pre 40 godina naučno otkrila i dokazala nutricionističku i medicinsku vrednost ove jedinstvene vrste Maca (Lepidium Meyenii), biljku Anda, koja je našim predcima bila poznata hiljadama godina. Iskreno se nadam da će  maka, 100% prirodan proizvod, dati našoj planeti bolji kvalitet života, ne samo u sadašnjem, već i u vremenima koja dolaze.”

 

Prvi zapisi o upotrebi make potiču još pre 2.000 godina. Maku su upotrebljavale stare civilizacije za ishranu i u medicinske svrhe. Bila je važan sastojak u ishrani, jer ima specifican sastav fitonutrijenata koji imau odlicne zdravstvene benefite. Pored esencijalnih amino kiselina sadrži   ,kalcijum  selen,jod, gvožđe, kalijum, magnezijum, alkaloidi, makaidi i makaeni, kojih ima samo u maki.

U vreme Imperije Inka, legende govore da su ratnici Inka konzumirali velike količine make pre nego što su išli u borbe. To ih je činilo izuzetno snažnim. Ali, nakon pobeda i osvajanja grada, vojnicima Inka je bilo zabranjeno da koriste maku, kako bi zaštitili žensku populaciju u osvojenim gradovima od njihovih moćnih seksualnih impulsa.

Tako je 500 godina unazad maka dobila reputaciju čarobne biljke koja daje energiju, povećava snagu, pojačava libido i plodnost. Španski osvajači su toliko bili opčinjeni i zadivljeni dejstvom make da su jedno vreme naplaćivali porez ne u zlatu, već u  maki. U kolonijalnim zapisima od pre 200 godina, mogu se naći podaci o količinama kupovine korena make od strane španskih vlasti.

Zatvori

Srce Prirode

100% Čisti i Prirodni Dijetetski Suplementi

Srce Prirode

100% Čisti i Prirodni Dijetetski Suplementi