Osteoporoza

Osteoporoza

Zlatna Maka, efikasan preparat koji pomaže kod osteoporoze

Osteoporoza se naziva i „tiha bolest“, jer može da nastane bez vidljivih simptoma, a  predstavlja oboljenje kod koga kosti postaju slabe i krte.

Osteoporoza je progresivna metabolička bolest koja kostima smanjuje gustinu (masu po jedinici zapremine) uz razlaganje strukture. Skeletna slabost pogoduje prelomima uz minimalnu traumu, posebno u grudnoj i lumbalnoj kičmi, zglobovima ruku i kukovima. Praćena je akutnim ili hroničnim bolom u leđima. Dijagnoza se postavlja denzitometrijom.

Osteoporoza zahvata sve tipove kostiju. Povećava se poroznost, a osteoporoza se razvija kao primarno ili kao sekundarno stanje.

Primarna osteoporoza: preko 95% slučajeva osteoporoze je primarno, a razlikuju se 3 oblika.

 1. Idiopatska osteoporoza – javlja se kod dece i adolescenata oba pola.
 2. Osteoporoza tipa I (postmenopauzna) – javlja se između 51. i 75. godine i 6 puta je češća kod žena. Glavni razlog je gubitak estrogena. Ovaj je oblik najodgovorniji za prelome trabekularne kosti, kao što su kompresivni prelomi pršljenova ili tipični prelomi kostiju šake (fractura radii loco typico, Collesov prelom).
 3. Osteoporoza tipa II (involucijska ili senilna) – posledica je normalnog, postupnog smanjenja broja i aktivnosti osteoblasta – ćelija koje stvaraju novu koštanu masu; ide sa starenjem i zahvata i trabekularnu i kortikalnu kost. Starije žene često imaju kombinaciju tipa I i II. Dolazi do kompresivnih preloma pršljenova, vrata butne kosti, karlice.

Sekundarna osteoporoza: Odgovorna je za <5% svih osteoporoza. Uzroci pogoršavaju gubitak koštane mase i  povećavaju opasnost od preloma i kod osoba s primarnom osteoporozom.

Osteoporoza, kao oboljenje ima sledeće karakteristike:

 • Smanjena gustina koštane mase
 • Razgradnja koštanog tkiva koja nadilazi kapacitete njegove izgradnje (osteoklastična aktivnost je intenzivnija)
 • Poremećena koštana arhitektura
 • Oslabljena snaga kostiju
 • Povećan rizik od preloma

Faktori koji dovode do nastanka osteoporoze

Najčešći faktori:

 • Starosna dob – progresivno raste sa godinama.
 • Pol – prisutna je kod oba pola. Međutim, žene su znatno ugroženije, naročito u menopauzi.
 • Nivo hormona – menopauza dovodi do smanjenja hormona estrogena i povećava verovatnoću razvoja osteoporoze.
 • Način života – sedentarni način života i manjak fizičke aktivnosti povećavaju rizik od osteoporoze.

Preventiva i pomoć kod osteoporoze

Prevencija i lečenje uključuju nadoknadu kalcijuma i vitamina D, vežbe jačanja kostiju i mišića, smanjenje sklonosti padovima te ordiniranje lekova za očuvanje koštane mase ili podsticanje stvaranja nove.

Alopatski, medikamentozni tretmani za lečenje osteoporoze obuhvataju davanje estrogena i bisfosfonata koji imaju neželjene efekte.

Međutim, postoji potpuno prirodan i organski preparat za lečenje osteoporoze za koji ne postoje kontraindikacije. U pitanju je Zlatna Maka koja u svom sastavu sadrži tri vrste peruanske make – žutu, crvenu i crnu.

Medicinske naučne studije otkrile su da maka može poboljšati zdravlje kostiju i da može biti korisna u prevenciji i lečenju osteoporoze.

Takođe, pokazalo se i da jedno od specifičnih jedinjenja izolovanih iz peruanske make pod nazivom N- (3-metoksibenzil) – (9Z, 12Z, 15Z) -oktadekatrienamid, pospešuje izgradnju kostiju putem Vnt / B-katenin14. Ovaj molekularni put reguliše remodelovanje kostiju, pokreće i održava mineralizaciju kostiju, kao i stabilan nivo kalcijuma.

Maka igra važnu ulogu u osteoblastičnoj aktivnosti i izgradnji kostiju i ovaj prirodni lek može biti veoma korisno sredstvo u prevenciji i lečenju osteoporoze.

Može vam se svideti

Proizvod je dodat u korpu